Strona Główna
PORADNIE LEKARZY RODZINNYCH


W Poradni Lekarzy Rodzinnych w Jarosławiu przyjmują:
 • lek. med. Danuta Sawicka - Wilk
 • lek. med. Anna Głogowska
 • lek. med. Larysa Lachowska

 • W Poradni Lekarzy Rodzinnych w Pawłosiowie przyjmują:
 • lek. med. Jolanta Kot
 • lek. med. Larysa Lachowska

 • Kontrakt z NFZ
  Posiadamy podpisaną umowę z NFZ w związku z tym wizyty w naszej poradni są bezpłatne - warunkiem jest posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne

  Informujemy, że w związku ze śmiercią lek. Wojciecha Czekańskiego pacjenci będą przyjmowani przez lek. med. Larysę Lachowską. Pani doktor przyjmuje pacjentów w Przychodniach w Jarosławiu i w Pawłosiowie.
  Pacjenci lek. Czekańskiego będą również przyjmowani przez pozostałych lekarzy Poradni Rodzinnych POZ na dotychczasowych warunkach, bez konieczności składania nowej deklaracji wyboru lekarza.

  Poradnia w Jarosławiu
  PONIEDZIAŁEK WTOREK
  8.00 - 13.00
  lek. med. Danuta Sawicka-Wilk
  8.00 - 13.00
  lek. med. Anna Głogowska

  12.00 - 18.00
  lek. med. Larysa Lachowska


  8.00 - 13.00
  lek. med. Danuta Sawicka-Wilk
  8.00 - 13.00
  16.00 - 18.00
  lek. med. Anna Głogowska
  8.00 - 11.00
  lek. med. Larysa Lachowska

  ŚRODA CZWARTEK
  8.00 - 13.00
  lek. med. Anna Głogowska
  8.00 - 14.00
  lek. med. Larysa Lachowska


  8.00 - 13.00
  16.00 - 18.00
  lek. med. Danuta Sawicka-Wilk
  8.00 - 13.00
  lek. med. Anna Głogowska

  PIĄTEK
  8.00 - 13.00
  lek. med. Danuta Sawicka-Wilk
  8.00 - 13.00
  lek. med. Anna Głogowska
  14.00 - 18.00
  lek. med. Larysa Lachowska


  REJESTRACJA DO LEKARZY OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE 016 621 65 43 lub 016 624 86 90
  Poradnia w Pawłosiowie
  PONIEDZIAŁEK WTOREK
  8.00 - 13.00
  15.00 - 18.00
  lek. med. Jolanta Kot


  8.00 - 13.00
  lek. med. Jolanta Kot

  ŚRODA PIĄTEK
  8.00 - 13.00
  lek. med. Jolanta Kot


  10.00 - 15.00
  lek. med. Jolanta Kot


  REJESTRACJA DO LEKARZY OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE 016 622 00 40

  Pacjenci przyjmowani są wg kolejności zgłoszeń na wyznaczoną godzinę!
  Wszyscy pacjenci, którzy nie złożyli jeszcze Deklaracji Wyboru Lekarza POZ po 1 listopada 2008 r. proszeni są o wypełnienie deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki POZ

  Gabinet Zabiegowy jest czynny codziennie od 8.00 do 18.00 -
  Pobranie materiału do badań laboratoryjnych codziennie od 8.00 do 12.00
  szczepienia ochronne są wykonywane we wtorki od 15.00 do 16.30