Strona Główna
Kontrakt z NFZ
W ramach kontraktów z NFZ przyjmowani są pacjenci w poradniach:

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania do Poradni od lekarza pierwszego kontaktu, który pracuje w przychodni mającej umowę z NFZ lub lekarza specjalisty, który pracuje w przychodni mającej umowę z NFZ

należy zabrać ze sobą również

Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

Aktualny dowód ubezpieczenia czyli (opcjonalnie):
 • ZUS RMUA -Raport Miesięczny dla Osoby Ubezpieczonej - z miesiąca poprzedzającego badanie
 • Książeczka Pracownicza z aktualnym wpisem zakładu pracy
 • Książeczka Emeryta ew. ostatni odcinek emerytury
 • Aktualna Książeczka Rencisty
 • Zaświadczenie - książeczka ubezpieczenia lub RMUA -dla ubezpieczonych w KRUS-ie
 • Zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy o pozostawaniu na "bezrobociu" - ważne jeden miesiąc


 • Do wszystkich poradni bowiązuje wcześniejsza rejestracja


  Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

  Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia


  ©MED-JAR 2006-2012 | Rejestracja: 16 624 86 96