Strona Główna
UROCZYSTE OTWARCIE FILII W PAWŁOSIOWIE
25 lutego 2012 w obecności Księdza Prałata Jana Jagustyna, Posła na Sejm RP Tomasza Kuleszy oraz Wójta Gminy Pawłosiów Mariusza Renia uroczyście oddano do użytku Przychodnię MED.-JAR w Pawłosiowe.
Pawłosiów był do tej pory jedyną gminą w powiecie jarosławskim i nieliczną w województwie podkarpackim, gdzie nie były realizowane świadczenia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. „Od 35 lat mieszkańcy Pawłosiowa mogą korzystać z posługi duchowej, jednak długo musieli czekać, by i ciało mogło zostać objęte opieką” te słowa wraz życzeniami jak najlepszej pracy skierował Ksiądz Dziekan Jan Jagustyn, do lekarzy, którzy już od 27 lutego będą przyjmować codziennie w filii w Pawłosiowie.

Przychodnia MED-JAR w Pawłosiowie czynna będzie codziennie w dni powszednie od 8:00 do 18:00.
W ramach kontraktu z NFZ realizowane będą codziennie świadczenia lekarza POZ przez lek. med. Annę Pióro-Kukulską, lek.med. Wojciecha Czekańskiego,
od 1 marca świadczenia położniczo ginekologiczne przez lek.med. Grzegorza Bilińskiego i lek.med. Wojciecha Czekańskiego oraz świadczenia pielęgniarki rodzinnej POZ.

Rejestracja w Pawłosiowie tel: 16 622 00 40.


Wstęgę przecinają (od lewej) Grażyna Tkaczyk - Dyrektor NZOZ MED-JAR, Tomasz Kulesza - Poseł na Sejm RP, Mariusz Reń - Wójt Gminy Pawłosiów.Ksiądz dziekan poświęcił Przychodnię MED-JAR i Punkt Apteczny NOVA.


na zdjęciu (od lewej): Ks. Jan Jagustyn, Mariusz Reń, Kazimierz Tkaczyk, Tomasz Kulesza, Grażyna Tkaczyk, lek. Wojciech Czekański, Agnieszka Dąbrowska, Robert Jaremko, Aneta Łuc, Beata Misiąg, Bartosz Kłoda, lek.Grzegorz Biliński, lek.Anna Pióro-Kukulska.
©MED-JAR 2006-2012 | Rejestracja: 16 624 86 96