Zmiany przy zapisie do lekarza specjalisty od 1 stycznia 2015 r.

5 stycznia 2015 Bartosz Kłoda

Pacjenci zapisujący się po raz pierwszy do lekarza specjalisty w poradniach

  • Okulistycznej
  • Urologicznej
  • Reumatologicznej
  • Kardiologicznej
  • Logopedycznej
  • Endokrynologicznej (SPECTRUM)
  • Chorób płuc (NZOZ OL-MED)
  • Neurologicznej
  • Preluksacyjnej USG bioderek u dzieci
  • Wad postawy u dzieci i młodzieży

zobowiązany jest do okazania oryginału skierowania od lekarza poz lub specjalisty. Po uzgodnieniu terminu wizyty u specjalisty, oryginał ww. skierowania pozostaje w rejestracji u świadczeniodawcy. Jeżeli pacjent dokonał zapisu na wizytę do specjalisty telefonicznie lub przez osoby trzecie zobowiązany jest dostarczyć poprawnie wystawione skierowanie w ciągu 14 dni od dnia zapisu u świadczeniodawcy. W przypadku nie dostarczenia skierowania w ww. terminie, pacjent zostaje skreślony z listy oczekujących. Pacjent na podstawie jednego skierowania może zapisać się na wizytę TYLKO u jednego świadczeniodawcy.