Medycyna pracy

Poradnia obecnie nie przyjmuje pacjentów.

Konsultacje lekarza medycyny pracy, badania zlecone przez lekarza medycyny pracy niezbędne do wystawienia orzeczenia o zdolności pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku, umawianie pracowników na badania medycyny pracy, przedłużanie ważności książeczek zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych wraz z koniecznymi badaniami, raporty o treści uzgodnionej z pracodawcą.