Poradnia kardiologiczna

Choroby serca i układu krążenia, nadciśnienie, zaburzenia gospodarki lipidowej, niewydolność krążenia, choroby układu oddechowego, badania USG i EKG.

Poradnia posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z tym wizyty w poradni są bezpłatne – warunkiem jest posiadanie skierowania od:

 • lekarza rodzinnego (Podstawowa Opieka Zdrowotna)
 • lekarza specjalisty

 

lek. Małgorzata Dukacz – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Czwartek: 15:00 – 19:00 – przyjęcia prywatne realizowane są wg. odrębnego harmonogramu

lek. Ewa Lasek – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Piątek: – 8:00 – 14:00

lek. Jacek Żak – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Poniedziałek: 15:00 – 19:00

lek. Irena Szram-Łoś – specjalista chorób chorób wewnętrznych, 
Czwartek: 12:00 – 14:00, 15:00 – przyjęcia prywatne

lek. Paulina Wierzbińska-Kornek – specjalista kardiolog,
Środa: 15:00 – 19:00

lek. Małgorzata Niedzielska – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
Wtorek: 8:30 – 12:00

lek. Marcin Dołemski – specjalista kardiolog
Środa: 15:00 – 19:00

lek. Ryszard Głuszczyk – specjalista kardiolog
Piątek: 15:00 – 19:00 –

lek.  Daniel Bryzek – specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
sobota: przyjęcia prywatne realizowane są wg. odrębnego harmonogramu 2 razy w m-cu

Badania Echokardiograficzne

Lekarze w pracowni echokardiograficznej wykonuje badania na Aparacie PHILIPS IE33.

Dostępna w tej pracowni aparatura wyposażona jest w:

 • głowice sektorowe kardiologiczne
 • moduł dopplerowski z falą pulsacyjną i ciągłą,
 • moduł dopplerowski znakowany kolorem,
 • obrazowanie harmoniczne,
 • Doppler tkankowy

Badania Holterowskie

dysponujemy zestawem do całodobowego monitorowania EKG i pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Celem elektrokardiografii holterowskiej jest:

 • wielogodzinne monitorowanie EKG w warunkach nieskrępowanej całodobowej aktywności chorego
 • odtworzenie zarejestrowanego EKG
 • analiza EKG
 • opracowanie i emisja wyników analizy ocenianego EKG

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Holterowskiej:

 • rejestracja 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera z analizą zaburzeń rytmu i przewodzenia, zmienności rytmu oraz zmian odcinka ST
 • rejestracja 24-godzinnego zapisu EKG metodą Holtera z oceną funkcji sztucznego stymulatora serca
 • rejestracja 24-godzinnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (ABPM) z analizą i oceną.

Pracownia Prób Wysiłkowych

Pracownia Prób Wysiłkowych NZOZ MED-JAR w Jarosławiu dysponuje zestawem do badania wysiłkowego (ergometr, bieżnia).

Wykaz badań wykonywanych w Pracowni Prób Wysiłkowych:

 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na bieżni ruchomej
 • elektrokardiograficzna próba wysiłkowa na cykloergometrze rowerowym