Specjaliści

Poradnie i Gabinety lekarzy specjalistów przyjmują pacjentów prywatnych, przyjęć na podstawie ubezpieczeń komercyjnych oraz w ramach kontraktu z NFZ

Pacjenci NFZ przyjmowani są na podstawie skierowania do Poradni od lekarza, który pracuje w poradni mającej umowę z NFZ.

Należy zabrać ze sobą również dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,

w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ prosimy o złożenie stosownego oświadczenia lub przyniesienie aktualnego dowodu ubezpieczenia czyli (opcjonalnie):

  • ZUS RMUA -Raport Miesięczny dla Osoby Ubezpieczonej – z miesiąca poprzedzającego badanie
  • Książeczka Pracownicza z aktualnym wpisem zakładu pracy
  • Książeczka Emeryta ew. ostatni odcinek emerytury
  • Aktualna Książeczka Rencisty
  • Zaświadczenie – książeczka ubezpieczenia lub RMUA -dla ubezpieczonych w KRUS-ie
  • Zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy o pozostawaniu na „bezrobociu” – ważne jeden miesiąc

Do wszystkich Gabinetów i Poradni obowiązuje wcześniejsza rejestracja.